fi uk

Opiskelu

harjoitusTietoja opiskelusta musiikkiopistossa

Opetusaineitamme ovat: huilu, saksofoni, trumpetti, pasuuna, tuuba, piano, kosketinsoittimet, laulu, lyömäsoittimet, rummut, viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso, sähköbasso, kitara, sähkökitara, musiikin perusteet ja musiikin tietotekniikka.

Musiikkiopiston eri linjat:

Musiikin perusopinnot

Musiikin perusopetus on ensisiijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Oppilaat opiskelevat musiikkia taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaan ja opetus pohjautuu opetushallituksen laatimiin opetussuunnitelman perusteisiin. Opiskelu sisältää soitto- tai laulutuntien lisäksi mm. yhteismusisointia ja musiikin perusteita. Opinnot suoritettuaan oppilas saa todistuksen ja voi edetä syventäviin opintoihin.

Musiikin syventävät opinnot

Musiikin syventäviä opintoja voivat opiskella henkilöt, jotka ovat suorittaneet perusopintojen oppimäärään kuuluvat opinnot. Syventävissä opinnoissa oppilas laajentaa tai painottaa opintojaan valitsemallaan tavalla. Opintojen aikana oppilas mm. suunnittelee ja valmistaa musiikillista osaamistaan osoittavan laajan oppimäärän lopputyön.

Soitinkerhot

Soitinkerhoissa on mahdollisuus tutustua eri soittimiin ja opetella soiton alkeita.

Tanssilinja

Tietoja tanssilinjan toiminnasta

Tanssilinjan kotisivu

Avoin linja

Avoimen linjan tarkoituksena on tarjota kaikille halukkaille – iästä ja aikaisemmista musiikkiopinnoista riippumatta – mahdollisuus musiikinopiskeluun. Kullekin opiskelijalle muovataan tavoitteet hänen omien toivomustensa ja lähtökohtiensa mukaan. Avoimen linjan opintovuosi on lyhyempi kuin muilla linjoilla. Syyslukukaudella opetusta annetaan 14 viikkoa ja kevätlukukaudella 15 viikkoa.